Regulamin

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i zarazem administratorem sklepu internetowego sklepzdrewna.pl jest Warmuz Marek właściciel firmy Marek Warmuz Zdrewna, 34-123 Chocznia ul. Biała Droga bn. NIP: 551-260-83-80.
 2. Przedmiotem działalności niniejszego sklepu jest sprzedaż mebli tapicerowanych, pokojowych oraz elementów dekoracyjnych za pośrednictwem Internetu.
 3. Wszelkie pytania oraz oferty należy kierować na adres mailowy kontakt@sklepzdrewna.pl.
 4. Regulamin określa zasady na jakich zawierana jest umowa sprzedaży z klientami oraz zasady korzystania ze sklepu przez Użytkowników.
 5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygane są zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Definicje

 1. Regulamin – przepisy określające zakres działalności oraz warunki użytkowania sklepu.
 2. Sklep- sklep internetowy dostępny pod adresem sklepzdrewna.pl
 3. Produkt- każdy z przedmiotów znajdujących się w ofercie sprzedażowej firmy.
 4. Sprzedawca- Marek Warmuz Zdrewna, 34-123 Chocznia ul. Biała Droga bn. NIP: 551-260-83-80, tel. 500575104.
 5. Klient- osoba fizyczna lub prawna, która posiada zdolność prawną do nabywania produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Zamówienie- złożona przez klienta oferta zawarcia umowy.
 7. Umowa- umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Składanie zamówienia

 1. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień 24 godzin na dobę każdego dnia tygodnia.
 2. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Przed złożeniem zamówienia, Klient dodaje do „koszyka” wybrany przez siebie produkt lub produkty, które zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami, przeliczanie ich wartości oraz przeliczanie kosztów dostawy. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z koszyka.
 4. Do złożonego zamówienia klient musi dostarczyć:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres dostawy,
 • Numer kontaktowy,
 1. Zamówienia realizowane są tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłka poza granice państwa może zostać odrzucona bądź wygenerować dodatkowe koszty.

Reklamacje:

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Postępowanie reklamacyjne powinno odbywać się drogą mailową.
 4. W przypadku stwierdzenia wady materiałowej lub podzespołów produktu w której zawinił dostawca tychże materiałów lub podzespołów, dalsze kroki będą podejmowane przy ich współpracy i według ich zasad wynikających z procesu reklamacji.
 5. Prezentowane w sklepie sklepzdrewna.pl próbki kolorów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistych z przyczyn:
 • Zniekształconych kolorów przez monitor komputera/ telefonu,
 • Partii tkanin (każda z partii może nieznacznie różnić się od siebie odcieniem)

Gwarancja:

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie sklepzdrewna.pl objęte są gwarancją.
 2. Długość gwarancji zależna jest od produktu i widoczna jest na bezpośredniej stronie oferowanego produktu lub informacji dołączonej do przesyłki.

Zwroty:

 1. Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy pod warunkiem że przedmiot w tym czasie nie był używany, nie został rozpakowany i posiada oryginalne fabryczne opakowanie.
 2. Aby zwrócić zakupiony towar należy wysłać pismo o odstąpieniu na adres kontakt@sklepzdrewna.pl
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 • Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

Transport

 1. Transport produktów zakupionych w sklepie realizowany jest przez firmę zewnętrzną.
 2. Cena transportu zależna jest od gabarytu zakupionego towaru i podana jest na stronie produktu lub w informacjach po dodaniu przedmiotu do koszyka.

Płatność

 1. Należności za zamówione produkty należy wysyłać na konto:

Warmuz Marek Zdrewna

34-123 Chocznia

Ul. Biała Droga

Konto: 29 1050 1100 1000 0092 3803 8237

 1. Za zakupione produkty w sklepie można płacić za pobraniem. Płatność odbywa się gotówkowo lub przelewowo za pośrednictwem karty płatniczej podczas odbioru towaru.
 2. Płatność za pobraniem może generować dodatkową opłatę związaną z wykonaną operacją.

Meble z drewna:

 1. Powierzchnie drewniane wykonywane są z drewna I klasy pochodzącego z legalnego źródła.
 2. Blaty i inne elementy wykonane z drewna są elementami o niepowtarzalnym wyglądzie, przez co zdjęcia mają  charakter poglądowy. Usłojenie, odcień i grubość drewna może nieznacznie różnić się od pokazanych na zdjęciu.
 3. Powierzchnie drewniane mogą posiadać małe wgłębienia, pęknięcia, biele -jest to naturalny surowiec, Klienci nie akceptujący takiego stanu rzeczy powinni wybrać powierzchnie laminowane.
 4. Pęknięcia i zarysowania powstałe podczas użytkowania mebli są naturalną rzeczą spowodowaną przez prace drewna i nie podlegają reklamacji. 
 5. Czas realizacji zleceń może różnić się od podanego a przyczyną może być brak surowca, duża ilość zamówień, nadanie cech indywidualnych produktowi.